Soort
Studievaardigheden- vragenlijst
Doel
Inzicht in studiecompetentie m.b.t. 3de klas en bovenbouw
Doelgroep
3e en 4e klas vmbo-gl/tl en instroom mbo
Duur
20 min.
Kosten
1 credit

SV vmbo-gtl

De SV (SchoolVaardigheden) is een studievaardighedenvragenlijst bestemd voor leerlingen uit de derde en vierde klas vmbo gl-tl en instromers mbo, met als doel een goede studievoortgang te borgen en ze goed voor te bereiden op het studeren in de bovenbouw en/of mbo. De uitslag van de test is een hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in de studiecompetentie en kan een aanzet zijn tot verbetering - waar nodig - van de studievaardigheid. Schalen die bijvoorbeeld naar voren komen zijn: motivatie, concentratie en het algemeen zelfvertrouwen.

Ga terug naar het overzicht van vragenlijsten