Soort
Studievaardigheden- vragenlijst
Doel
Inzicht in de studiecompetentie en –vaardigheden
Doelgroep
Havo/vwo bovenbouw, mbo niveau 4 en studenten hoger onderwijs
Duur
±20 min.
Kosten
1 credit

ISV

De vragenlijst ISV (Inventarisatie StudieVaardigheden) is een vragenlijst bestemd voor leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo, mbo niveau 4 en studenten hoger onderwijs. De uitslag van de test is een hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in de studievaardigheden op het gebied van leeractiviteiten, leervoorwaarden, mentale weerbaarheid en samenwerkend leren. Het brengt de risico- en succesfactoren in beeld en is daarmee een aanzet tot verdere verbetering - waar nodig - van de studievaardigheid. De uitslag geeft tevens een beeld van de mate waarin de leerling beschikt over hoger onderwijscompetenties.

Ga terug naar het overzicht van vragenlijsten