Soort
Studievaardigheden- vragenlijst
Doel
Inzicht in de studievaardigheden
Doelgroep
Leerjaar 3 en 4 vmbo-bk en instroom mbo
Duur
15 min.
Kosten
1 credit

SV vmbo-bk

De vragenlijst SV vmbo-bk (Studievaardigheden Vragenlijst) is een studievaardighedenvragenlijst speciaal voor vmbo basis-kader leerlingen in de bovenbouw. De uitslag van deze vragenlijst geeft, net als de OSV, een inzicht in de studievaardigheden, het zelfvertrouwen en het sociaal functioneren van de leerling. De nadruk ligt in deze vragenlijst op de sociaal-emotionele factoren. Hiervoor is gekozen, omdat basis-kader leerlingen in mindere mate zelfstandig (en thuis) met leren en studeren bezig zijn. Het resultaat van deze vragenlijst kan een aanzet geven tot extra ondersteuning - waar nodig m.b.t. de studievaardigheid en/of sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ga terug naar het overzicht van vragenlijsten