Soort
Interessevragenlijst
Doel
Interessemeting
Doelgroep
Havo/vwo 3
Duur
30 min.
Kosten
1 credit

Ilias

De Ilias is een interessevragenlijst bestemd voor leerlingen in de derde klas van het havo/vwo. De uitslag van de vragenlijst bereidt voor op de profielkeuze en biedt een eerste aanknopingspunt richting studiekeuze in het hoger onderwijs. Het testresultaat biedt de mogelijkheid om middels een belangstellingsprofiel de voorkeuren voor opleidingssectoren in beeld te krijgen. Het resultaat wordt gevormd door antwoord te geven op vragen over activiteiten, leerinteresse en beroepen. Naast het belangstellingsprofiel geeft de Ilias ook een indicatie van de mate waarin een bepaalde profielkeuze past bij de leerling.

Ga terug naar het overzicht van vragenlijsten