Soort
Studievaardigheden- vragenlijst
Doel
Inzicht in studiecompetentie m.b.t. 3de klas en bovenbouw
Doelgroep
Havo/vwo 3 en mbo
Duur
20 min.
Kosten
1 credit

SV havo/vwo

De SV (SchoolVaardigheden) is een studievaardighedenvragenlijst bestemd voor leerlingen uit de derde klas havo/vwo en studenten in het mbo, met als doel een goede studievoortgang te borgen en ze goed voor te bereiden op het studeren in de bovenbouw. De uitslag van de test is een hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in de studiecompetentie en kan een aanzet zijn tot verbetering - waar nodig - van de studievaardigheid. Schalen die bijvoorbeeld naar voren komen zijn: motivatie, concentratie en het algemeen zelfvertrouwen.

Ga terug naar het overzicht van vragenlijsten