Soort
Interessevragenlijst
Doel
Voorbereiding (beroepsgerichte) profielkeuze
Doelgroep
Vmbo 2
Duur
40 min.
Kosten
1 credit

Profielenvragenlijst

De Profielenvragenlijst is een interessevragenlijst bestemd voor leerlingen uit het tweede leerjaar van het vmbo. Deze test biedt een inzicht in de verschillende interessegebieden van de leerling op basis van de nieuwe beroepsgerichte profielen in het vmbo. De uitslag van deze vragenlijst laat zien welke profielen de meeste interesse wekken. Deze informatie kan goed gebruikt worden in de voorbereiding op de profielkeuze die in het tweede leerjaar van het vmbo gemaakt wordt.

Ga terug naar het overzicht van vragenlijsten