Soort
Studievaardigheden- vragenlijst
Doel
Inzicht in de studievaardigheden
Doelgroep
Onderbouw vmbo basis-kader
Duur
20 min.
Kosten
1 credit

OSV-BK

De vragenlijst OSV-BK (Onderbouw StudieVaardigheden) is een studievaardighedenvragenlijst speciaal voor vmbo basis-kader leerlingen in de onderbouw. De uitslag van deze vragenlijst geeft, net als de OSV, een inzicht in de studievaardigheden, het zelfvertrouwen en het sociaal functioneren van de leerling. Bij deze variant ligt de nadruk echter meer op de sociaal-emotionele factoren, dan op de studieactiviteiten. Hiervoor is gekozen, omdat onderbouw basis-kader leerlingen in mindere mate zelfstandig (en thuis) met leren en studeren bezig zijn. Het resultaat van deze vragenlijst kan een aanzet geven tot extra ondersteuning - waar nodig m.b.t. de studievaardigheid en/of sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ga terug naar het overzicht van vragenlijsten